Team Secure ישראל

מדוע לבצע אתוכנית גילוי אחראית ניתוח עם TeamSecure?

העם שלנו משנה

תוכנית גילוי אחראית

גילוי אחראי הוא מודל גילוי פגיעות בו נחשפת פגיעות או נושא רק לאחר פרק זמן המאפשר טלאים או תיקון של הפגיעות. לצוות המומחים שלנו ניסיון בעבודה לצד לקוחותינו על מנת לזהות נקודות תורפה ולדווח עליהן לצוות הפיתוח שלהם לצורך תיקון חירום או פיתרון לעקיפת הבעיה. עבודה איתנו תגן על נקודות התורפה של מערכותיך מפני גילוי לציבור לפני שאתה מוכן לפרוס תיקון.

אבטחת העולם של היום ומחר

בעוד שחלקם רק מדאיגים, אנו מאבטחים את העולם של היום ומחרב ישראל ובמקומות אחרים. פרצות אבטחה משבשות את העסקים באופן תמידי ומעלות עלויות אדירות. חלק מהייעוד שלנו כחברה הוא לנתח כל הזמן את הפגיעות ואת מגמות ושיטות הפריצה האחרונות, כדי להבין טוב יותר מאיפה האיום הבא יכול לבוא.

אבטחת העולם של היום ומחר
התחלנו בתצפית פשוטה

התחלנו בתצפית פשוטה

יותר ויותר חברות משקיעות ותלות בנכסים דיגיטליים. התעדכנות בכל הטכנולוגיות הופכת להיות יותר ויותר מורכבת וגוזלת זמן. רוב החברותב ישראל פשוט אין לי את המומחיות בבית או את הזמן והידע לגייס את משאבי אבטחת הסייבר שהם זקוקים לו. המשימה שלנו ב- Team Secure היא פשוטה. גלה, שכור ושמור על כישרונות אבטחת סייבר מובילים. זה מאפשר ללקוחות שלנו להישאר ממוקדים ביעדי הפרויקט לטווח הקצר והארוך ולא לדאוג לאיומי אבטחה.

זקוק לעזרה עם תוכנית גילוי אחראית?

האבטחה של תשתית ה- IT שלך צריכה להיות בראש סדר העדיפויות שלך. צור עימנו קשר.