Proiect-pilot : ASF va implementa un sistem informatic bazat pe tehnologia blockchain. Digitalizarea agenției este prioritatea perioadei 2021-2023

header image

La finalul anului trecut, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a lansat o licitație pentru derularea unui proiect pilot pentru a testa aplicabilitatea tehnologiei blockchain în cadrul Autorității. Până la sfârșitul primului trimestru al acestui an, va fi implementat un prototip funcțional de sistem informatic bazat pe tehnologia blockchain pentru un proces de lucru.

Alături de acest prototip funcțional, se va analiza și aplicabilitatea utilizării tehnologiei blockchain în cadrul autorității, beneficiile implementării tehnologiei, precum și identificarea de noi procese de lucru care pot fi eligibile pentru implementarea unei astfel de tehnologii, precizează ASF în Strategia pentru perioada 2021-2023 publicată pe site-ul Autorității.

Reducerea birocrației, printre prioritățile ASF

Autoritatea precizează că urmărește să reducă birocrația, prin implementarea tehnologiei Blockchain/DLT, dar și prin armonizarea cadrului de raportare al entităților supravegheate, conform cerințelor de raportare elaborate de ESMA, EIOPA și ECB la nivelul Uniunii Europene, prin implicarea alături de celelalte autorități naționale competente. Alinierea proceselor de raportare, a fluxurilor de date și a coordonării termenelor, sunt obiectivele acestei colaborări. Acest demers vizează implicit creșterea complexității prelucrării datelor pentru a identifica din timp potențiale riscuri și vulnerabilități la adresa piețelor, stabilității financiare și protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, precizează ASF în Strategia pentru perioada 2021-2023.

Definitivarea strategiei privind tehnologia informației și modernizarea sistemelor informatice ținând cont de cele mai recente dezvoltări și tendințe în domeniu este reprezintă o prioritate pentru ASF, se mai arată în documentul citat.

Digitalizarea și inovația financiară la nivelul serviciilor financiare antrenează și creșterea riscului cibernetic

Digitalizarea și inovația financiară evoluează într-un ritm accelerat, modificând și influențând modelele de afaceri, produsele și serviciile financiare oferite, canalele de distribuție și, în mod implicit, contribuie la creșterea expunerilor la riscul cibernetic. Din acest motiv, digitalizarea, atât la nivelul ASF, cât și la nivelul entităților supravegheate și a consumatorilor, devine esențială pentru identificarea măsurilor de atenuare a riscurilor, precum și pentru asigurarea competitivă la nivel global, argumentează reprezentanții Autorității.

La nivelul instituțiilor financiare, se constată că un număr din ce în ce mai mare de entități își
intensifică eforturile spre transformarea digitală și alocă resurse financiare considerabile în acest scop, pentru a se putea adapta rapid noilor provocări și pentru a-și proteja activitatea, dar și angajații și clienții.

În perioada 2021-2023, ASF va urmări să implementeze cele mai bune modalități de prelucrare și analiză a datelor financiare din piețele supravegheate, pe baza evoluțiilor tehnologice de ultimă oră (ex: blockchain/DLT) și a celor mai bune practici în domeniu. Sistem informatic modern de management al informației ar urma să asigure colectarea și agregarea eficientă a indicatorilor cantitativi și calitativi. În același timp, va putea să simuleze expertiza umană prin utilizarea de algoritmi de tip „învățare mașină” pe seturi mari de date și să proceseze cantități mari de date în mod eficient.

ASF pregătește migrarea previzionată a sistemelor informatice către o arhitectură de tip cloud privat

Sistemul informatic trebuie să beneficieze de o infrastructură de suport solidă, dezvoltarea sa fiind în strânsă corelare cu migrarea previzionată a sistemelor informatice ale ASF către o arhitectură de tip cloud privat. Prima etapă din procesul de transformare digitală este aceeași, indiferent de instituţie și o reprezintă strategia de cloud. O astfel de implementare trebuie să vizeze monitorizarea în timp real a proceselor digitalizate, ceea ce oferă posibilitatea de a lua decizii bazate pe date și nu pe intuiția managerilor, potrivit Strategiei ASF.

Autoritatea mai anunță că va organiza cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților. Modul de organizare din punct de vedere digital al ASF devine extrem de important, la fel și abilitățile digitale ale angajaților, se arată în documentul citat.

Tehnologii precum AI, machine learning, RPA sau blockchain sunt luate calcul pentru toate proiectele ce au legatură cu digitalizarea proceselor la nivelul ASF.

ASF: Criza a confirmat modelele și soluțiile bazate de digitalizare

„Astfel, se poate spune că entitățile care și-au restructurat modelul de afaceri și produsele în anii anteriori, bazându-se pe digitalizare, au avut un beneficiu net în anul curent, față de cei care nu au acordat atenție inovației tehnologice. Criza a confirmat modelele și soluțiile bazate de digitalizare. Mulți clienți vor experimenta acum avantajele oferite de entitățile digitalizate, care permit deschiderea digitală a conturilor sau transparența și disponibilitatea permanentă a unui centru de servicii pentru clienți online”, explică ASF.

Noile tehnologii financiare (Fintech) creează o serie de noi oportunități pentru entitățile reglementate, pentru produsele din piețele financiare și pentru efectuarea tranzacțiilor, conducând la îmbunătățirea eficienței activității financiare, facilitând apropierea investitorilor de piețele financiare și sporind capacitatea de supraveghere a reglementatorilor, în oprinia reprezentanților ASF.

ASF va continua dezvoltarea FinTech Hub, un proiect lansat în anul 2019

Transformarea digitală este înțeleasă de Comisia Europeană ca o fuziune a tehnologiilor avansate care integrează sisteme fizice și digitale și atunci când este combinată cu modele și procese inovatoare de afaceri, duce la crearea de produse, servicii inteligente și îmbunătățirea
semnificativă a productivității. ASF anunță că, în acest context și în concordanță cu acțiunile întreprinse la nivelul Comisiei Europene, ESMA și EIOPA, ASF are două direcții strategice, respectiv: încurajarea digitalizării și dezvoltării și implementării de noi soluții tehnologice pe piețele financiare și continuarea procesului de digitalizare intern și de implementare de noi soluții inovatoare.

În ceea ce privește încurajarea digitalizării, dezvoltării și implementării de noi soluții tehnologice pe piețele financiare, ASF precizează că va continua dezvoltarea FinTech Hub, un proiect lansat în anul 2019 și care în anul 2020 și-a dovedit utilitatea și a căpătat un caracter permanent la nivelul autorității.

„Scopul FinTech Hub este de a crea și administra un cadru formal necesar unui dialog direct cu firmele interesate să promoveze soluții și produse fintech cu aplicabilitate pe piețele supravegheate, precum și de a acumula cunoștințe în domeniul fintech. Astfel, se urmărește în continuare consolidarea capacității autorității de analiză și gestionare a inovațiilor din sfera fintech și creșterea cunoștințelor și experienței cu privire la inovații, dar și identificarea oportunităților și riscurilor pe care acestea le prezintă, precum și sporirea nivelului de înțelegere al firmelor cu privire la așteptările de reglementare și supraveghere”, explică ASF.

ASF analizează oportunitatea dezvoltării unui sandbox în cadrul Autorității

ASF mai anunță analizarea oportunității dezvoltării unui sandbox în cadrul autorității pentru piețele financiare nebancare.

Sandbox-ul reprezintă un cadru organizat în care se permite firmelor să testeze, într-un mediu controlat, pe baza unui plan de testare specific agreat și monitorizat de către autoritatea competentă, soluții inovatoare, servicii financiare sau modele de afaceri. Lansarea unui sandbox poate reprezenta o oportunitate pentru autoritate de a se adapta viitorului cadru de reglementare și supraveghere, astfel încât să permită încurajarea dezvoltării sănătoase a sectorului financiar și în același timp să asigure o protecție adecvată a consumatorului, consideră ASF.

De asemenea, ASF precizează că dorește să fie un exemplu pentru actorii de pe piețele financiare și să încurajeze dezvoltarea și implementarea de tehnologii inovatoare.

ASF este implicată într-un proiect de cercetare la nivel european susținut de Comisia Europeană, în cadrul căruia sunt cercetate și dezvoltate diferite soluții informatice bazate pe tehnologii inovatoare precum Inteligență artificială, tehnologia registrelor distribuite. +n același timp, ASF susține demersurile la nivel european de promovare a inovației tehnologice în domeniul serviciilor financiare prin adoptarea de măsuri, în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 ce constituie un prim pas la nivel național de reglementare a platformelor de finanțare participativă și care va oferi posibilitatea dezvoltării unui nou tip de business inovativ în România în domeniul serviciilor financiare.

asf blockchain comisia europeana digitalizare fintech fintech hub piete financiare sandbox