Controversata OUG 79, ușa deschisă de Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu incompetenței manageriale din spitalele românești

header image

Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are, din păcate ”rădăcini” adânci, iar incompetența managerială frânge destine. Cu toate că activitatea de management a unei unităţi sanitare este complexă – implicând vaste cunoştinţe de management financiar, management al resurselor umane şi administrative, dar şi abilităţi de leadership şi coagulare a tuturor factorilor implicaţi – pentru a obţine cele mai bune rezultate și asigurărarea unor servicii de asistenţă medicală de cel mai înalt nivel, realitatea a demonstrat cu totul altceva.

10 oameni au murit în urma incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, iar halucinantele numiri – pe criterii politice – la conducerea spitalelor din România au revenit în atenția publică.

Managerul spitalului din Piatra Neamț – demisionar, între timp – fusese numit în funcția de manager al unității sanitare de către Ionel Arsene, șeful Consiliului Județean Neamț, acesta fiind doar un exemplu dintr-o serie dureros de lungă încheiată, iată, cu o tragedie.

Însă totul a pornit de la o Ordonanță de Urgență semnată de Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu în luna noiembrie a anului 2016, atunci când s-a permis ca funcția de manager al unui spital să fie ocupată și de persoane ”cu abilități manageriale”, însă… fără experiență medicală.

O inițiativă legislativă cu efect dramatic pe termen lung

În perioada guvernului condus de Dacian Cioloș – noiembrie 2015/decembrie 201 – , la inițiativa lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a fost dată o ordonanță de urgență care reglementa ”numirile managerilor de spitale”. Controversata ordonanță a permis ca managerii de spitale… să aibă și alte profesii decât cea de medic.

Prezentată drept o modalitate de a reforma sistemul medical din România și de a plasa la conducerea spitalelor persoane cu experiență managerială, indiferent de profesie, Ordonanța de Urgență nr. 79/2916 a permis, practic, infiltrarea în managementul spitalelor a unor… neaveniți. Și, dacă luăm doar exemplul tragic al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, efectele au fost devastatoare.

În ciuda unei prezentări din care reieșea că ”va curge lapte și miere” în sistemul de sănătate din România, această ordonanță de urgență nu a făcut altceva decât să înrăutățească, și mai mult, situația la nivelul actului managerial în spitale.

OUG 79/16 noiembrie 2016 – Drum liber pentru ”neavizați” la conducerea spitalelor din România

… luând în considerare problemele apărute în sistemul de asistenţă medicală din România ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de unităţi sanitare, cu consecinţe directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populaţiei, în considerarea faptului că prevederea care instituie obligaţia managerilor din spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală de a fi cadru universitar sau medic primar este restrictivă, ţinând cont că prin această măsură se îngrădeşte accesul la această funcţie, cu consecinţe negative în procesul de selecţie pentru ocuparea acestei funcţii şi în desfăşurarea activităţii de management…

… în vederea extinderii ariei de selecţie a persoanelor care pot ocupa funcţia de manager în spitalele clinice fără limitare la cadrele universitare şi la medicii primari, prin acordarea posibilităţii ocupării acestei funcţii şi de către alte categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de management dovedite, în condiţiile legii…

… în considerarea faptului că funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical în cadrul secţiilor universitare clinice, laboratoarelor clinice şi serviciilor medicale clinice este ocupată de către un cadru didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie, în absenţa oricărei proceduri competitive…

… ţinând cont că instituirea de condiţii care nu au legătură cu abilităţile de management ale managerilor spitalelor limitează în mod nejustificat aria de selecţie a personalului de conducere competent, iar lipsa unei proceduri
competitive de selecţie a şefilor de secţii, de laboratoare şi de servicii medicale clinice afectează calitatea activităţii de management desfăşurate de aceste persoane la nivelul spitalelor, aceste neajunsuri având impact direct asupra calităţii serviciilor medicale furnizate pacienţilor… (EXTRAS DIN OUG 79/2016)

dacian ciolos incompetenta leadership oug 79 vlad voiculescu