Constatări șocante ale Corpului de Control al premierului despre revoluționari: Colaboratori ai Securității cu certificate de „luptători”, brevete false de revoluționar, beneficii pentru persoane decedate

header image

Verificările făcute de Corpul de control al prim-ministrului la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSRML), au scos la ivealăo serie de abuzuri incredibile. Persoane dovedite ca fiind colaboratori ai Securității au primit certificate de revoluționar, alte persoane au beneficiat de brevete prin contrafacerea modelului prezidențial, iar unii au primit abonamente de metrou, în orașe fără metrou sau chiar dacă figurau în registre ca fiind decedați. Bugetul alocat de SSRML pentru revoluționari este de 3,6 milioane de lei în 2020.

Foarte grav este faptul că nici măcar nu se știe câte persoane care au certificat de revoluționar sunt exact, deoarece nu există o bază de date. Potrivit unor estimări ar fi vorba de circa 17.000 de revoluționari, însă nu este sigur.

Brevetele înmânate de SSRML întocmite ilegal prin contrafacerea modelului prezidențial și semnate de către șeful SSRML, Laurențiu Florian Coca

Astfel, potrivit raportului Corpului de Control al pirmului ministru (care poate fi consultat integral aici), în anul 2019, SSRML a emis și a înmânat mai multor persoane ce dețin funcții publice, atât din România cât și de peste hotare, BREVETE însoțite de medalii prin care a fost conferit ORDINUL „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – 30 ani în democrație”.

Deși au formatul și conținutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, semnate de Președintele României, brevetele înmânate de SSRML au fost întocmite prin contrafacerea modelului prezidențial și au fost semnate de către șeful SSRML, Laurențiu Florian COCA (secretar de stat în perioada 12.11.2018 – 18.11.2019), cu încălcarea prevederilor legale.

Constatările Corpului de Control: SSRML nu deține o bază de date actualizată a revoluționarilor

„SSRML nu deține o bază de date actualizată a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit. În anii 2005 și 2017, SSRML a achiziționat și plătit din fonduri publice, aplicații informatice specializate în gestionarea și actualizarea bazelor de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, dar acestea nu au fost utilizate. Deși a avut la dispoziție aplicațiile informatice specializate, precum și date și informaţii transmise în baza protocoalelor de colaborare de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) şi Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acestea nu au fost valorificate”, se arată în raportul Corpului de Control.

În anii 2018 și 2019, s-a incercat inventarierea certificatelor de revoluționar tipărite, recepționate, distribuite, returnate, anulate sau aflate în stoc și a mătcilor certificatelor de revoluționar eliberate, dar operațiunea a rămas nefinalizată până în prezent.

Necesarul de drepturi de transport gratuit pentru beneficiari nu a fost stabilit conform procedurilor operaționale, prin raportare la o bază de date actualizată. Așa s-a ajuns în în anii 2014 – 2016, la tipărirea și plata unui numar de bilete CFR și cartele METROREX mai mare decât numărul total al beneficiarilor înregistrați – Raportul Corpului de Control al primului ministru.

Astfel, s-au distribuit de către SSRML cartele de metrou către toți beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente în localitatea de domiciliu/reședință și eliberarea nenominală a acestora, a creat condiții pentru posibile valorificări de către persoane neîndreptățite legal, fapt sesizat în repetate rânduri de către revoluționari.

SSRML a plătit și/sau „distribuit” bilete CFR și cartele METROREX gratuite, sub semnătură, inclusiv către beneficiari decedați

Deși instanțele de judecată au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrător al Securității ca poliție politică, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt în continuare beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, SSRML nefinalizând demersurile de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici măcar începute aceste demersuri.

Întreaga procedură privind verificarea calității de colaborator sau lucrător al Securității este una greoaie, ce durează perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficiența acestui demers. Astfel, de la momentul solicitării verificării și până la primirea rezultatelor și demararea procedurii de anulare a ceritificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, au trecut, în mai multe cazuri, peste 15 ani.

SSRML nu a anulat certificatele de revoluționar, deși a primit „verdictul” de colaborator al Securității de la CNSAS

Echipa de control a constatat însă și cazuri în care, în aproximativ 3 ani de la solicitarea verificării, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și a finalizat procedura de anulare a certificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Deși pentru persoanele în cauză, procedura a fost finalizată încă din perioada 2010 – 2011, acestea figurează în continuare în baza de date a SSRML, ca beneficiari ai Legii nr. 341/2004, fapt relevant pentru modul defectuos în care instituția controlată gestionează și actualizează baza de date.

Pentru mai mulți beneficiari despre care fusese înștiințat cu privire la calitatea de lucrător sau colaborator al Securității ca poliție politică, SSRML nu numai că nu le-a anulat certificatele, ci le-a eliberat noul certificat, cel pentru Luptător cu Rol Determinant (LRD).

Persoane care au deținut calitatea onorifică de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, după aproape 30 de ani, au solicitat și li s-a emis certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.

SSRML a emis certificate preschimbate unor persoane condamnate în legătură cu drepturile acordate de Legea nr. 341/2004 contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din același act normativ.

În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt inregistrate 350 de dosare unde SSRML este pârât, în care se solicită acordarea calității de Luptător cu Rol Determinant

„Nerespectarea procedurilor legale privind aprobarea cererilor pentru preschimbarea certificatului și pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, nerespectarea hotărârilor judecătorești care confirmau soluția inițială de respingere a cererii de către Comisia desemnată în cadrul SSRML, schimbarea nejustificată a deciziilor acestor comisii, preschimbarea unor certificate în baza unor duplicate ce nu corespund cu datele din evidențele SSRML, duplicate anulate ulterior de instanțele judecătorești, emiterea noului certificat de Luptător cu Rol Determinat, unor persoane constatate de instanțele de judecată ca lucrători sau colaboratori al Securității, ca poliție politică, deși fuse înștiințată despre aceasta, precum și neactualizarea evidenței beneficiarilor Legii nr. 341/2004 cu privire la persoanele care și-au pierdut calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, dovedesc dezorganizarea existentă la nivelul SSRML precum și încălcarea repetată a dispozițiilor legale”, se mai arată în raport.

abuzuri revolutionari certificate false de revolutionari certificate revolutionari colaboratori ai securitatii ludovic orban nicolae ceausescu revolutia din 89